Tehnologije:

 • SQL Server  (za veće sisteme), besplatni MSDE (za manje i srednje firme)
 • SQL procedure (SP), funkcije (UDF), okidači (Triggers), periodični zadaci (Jobs) 
 • Aktivne serverske stranice (ASP)
 • VB Script – server, Java Script, JQuery – klijent. 
 • ADO, OLE DB
 • Internet Informacioni Server (IIS)
 • SOAP web servisi
 • FTP i Syslog prenos CDR podataka (Cisco UCM)
 • RSP prenos CDR podataka (AVAYA)
 • TCP/IP prenos CDR podataka (Ericsson)
 • VMware virtuelna infrastruktura (opciono) 

Prednosti:

 • Baziran na analizi uživo (on-line)
 • Pristup sa svakog računara sa intranet/Internet vezom
 • Automatski domenski nalozi – minimalna administracija
 • Nezavisni filteri za svaki nalog
 • Svaki nalog radi nad svojim indeksiranim tabelama – brži rad
 • Korisnici sami kreiraju i definišu analitičke izveštaje
 • Jedini program sa automatskim popunjavanjem imenika podacima (Naziv/ime, adresa)
 • Minimizovana interakcija sa sistemima - izvorima podataka
 • Pomoć u analizama ušteda - VoIP/GSM gateways
 • Najbolji odnos kvalitet/cena