ArsTel TarifFer Multi - Konfiguracije

  • Posebna konfiguracija za svaku konekciju prema izvoru CDR (Call Detail Records) podataka
  • Automatski periodični uvoz i obrada CDR podataka o pozivima u SQL server bazu podataka sa izabranim intervalom u skladu sa brzinom dostave
  • Kontrola funkcija (uključenje-isključenje uvoza i obrade)
  • Automatsko otkrivaanje i formiranje naloga za web pristup programu
  • Automatsko otkrivanje prenosnika (Gateway-a) iz CDR podataka
  • Aktivacija aktivacionim kodom posle potpuno funkcionalnog demo perioda (30 dana)
  • Biranje načina tarifiranja - AOC (Advice Of Charge) ili prema svojim tarifnim tabelama
  • Definisanje opservacije (koji će se pozivi obrađivati), po vremenu (od godine do godine) i po smeru poziva (dolazni, odlazni, tandem) 
  • Reprocesiranje - izbrisani pozivi će se reprocesirati ako su u okviru definisane opservacije