Imenici

    ArsTel TarifFer Multi - Automatski imenik korespodenata

  • Telefonski brojevi svih pozivalaca i pozivanih se automatski ubacuju u imenik korespodenata
  • Za korespodente iz fiksne mreže Telekoma Srbija imenik se automatski popunjava podacima o vlasniku telefonskog priključka (Ime/Naziv i adresa)
  • Brza i precizna pretraga imenika pos vim parametrima
  • Prikaz svih poziva od/ka korespodentu klikom sa njegove stranice imenika
  • Biranje korespodenta jednim klikom kontrolisanim IP telefonom (za Cisco UCM preko WebDialer servisa)
  • Mapa adrese korespodenta korišćenjem eksternog servisa (Google Maps, MapSoft, Plan Plus)
  • Moguća i manuelna popuna imenika 
  • Interni imenik kompanije