O programu


     ArsTel TarifFer Multi

 • Potpuna kontrola telefonije u kompanijama
 • Istovremeni rad sa više (IP) centrala
 • Ušteda  na telefonskim računima
 • Unapredite poslovanje i telefoniju
 • Automatski interni imenik i imenik spoljnih korespodenata
 • Prikaz adrese korespodenta na mapi
 • Raspodela troškova po centrima (više nivoa) i korisnicima
 • WEB pristup programu svakog korisnika po dodeli prava
 • Automatski nalozi za pristup domena centrale, centra i korisnika
 • Podržana višenivoska strukura kompanija
 • Analiza poziva po svim parametrima sa predefinisanim filtrom